Юродом ООД

Адрес: ул. Парчевич 2, Бизнес център, ет.3, 4000 Пловдив

Тел: 032 621 632

+359 879 393 727

Email: info@zdravdom.com