Kobold VB100

Kobold VB100

Безжичната акумулаторна прахосмукачка Kobold VB100 за бързото ежедневно почистване-винаги готова и винаги под ръка!
Детайли за продукта

1.699,00 лв.
Време за доставка - от 2 до 5 дни

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО НА АКУМУЛАТОРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Литиево-йонният акумулаторен пакет съдържа вещества, които могат да представляват опасност за околната среда.

Преди разглобяване за скрап на уреда, акумйулаторния пакет трябва да се отстрани и предаде на събирателен пункт за батерии.

Предавайте за отпадъци само изцяло разредени акумулаторни пакети. Контактите на акумулаторния пакет в никакъв случай не трябва да попадат в досег с метал.